Logo strony
Powróć do: strona główna

Gmina Białe Błota

O gminie

Akt powstania gminy Białe BłotaGmina Białe Błota, jest gminą wiejską, położoną w południowo-zachodniej części powiatu bydgoskiego, w województwie kujawsko-pomorskim. Do 1954 roku, tereny te wchodziły w skład gminy Bydgoszcz. Po 1954 roku  w wyniku reformy i połączeniu z dawną gromadą Łochowa, powstała większa gromada Białe Błota.  Gmina Białe Błota w obecnych granicach administracyjnych powstała 1 stycznia 1973 r.

Umiejscowienie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta – zaledwie 3 km do granic Bydgoszczy – miało niewątpliwy wpływ na splatanie się historii obydwu miejscowości.

Droga ekspresowa

Dziś, po 100 latach od odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz i okoliczne gminy, możemy dokonać podsumowań i cieszyć się zaistniałymi przez te lata zmianami. Obecnie siedzibą władz gminy są Białe Błota. Gminę zamieszkuje ponad 23 000 mieszkańców, a ich liczba sukcesywnie rośnie. Nowe osiedla zabudowy jednorodzinnej powstają w otoczeniu lasów, malowniczych tras rowerowych oraz szlaków wodnych.

Niewątpliwym atutem Białych Błot do lokowania inwestycji jest położenie przy głównych drogach – drodze międzynarodowej E261 oraz krajowej S10 i S5, które prowadzą do: Warszawy, Poznania, Szczecina, Gdańska. Na terenie naszej gminy znajduje się port lotniczy i linie kolejowe na trasie: Bydgoszcz, Wągrowiec, Poznań oraz Bydgoszcz, Inowrocław. 

Gmina Białe Błota to nie tylko dobre miejsce dla rozwoju inwestycji. Różnorodność wynikająca m.in. z położenia w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkej i Puszczy Bydgoskiej w nadnoteckiej strefie klimatycznej, sprzyja rekreacji i wypoczynkowi. Lasy stanowią 53% powierzchni gminy. Na ich terenie można odnaleźć ścieżki dydaktyczne, pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu. W Białych Błotach znajdują się pomniki przyrody ożywionej oraz obszary Natura 2000. To miejsca siedlisk wielu gatunków ptaków, w tym chronionych. Jednym z nich jest Czapla, która stała się symbolem gminy.

Kościół z czerwonej cegły

Białe Błota to gmina, w której historia przeplata się z nowoczesnością. Warty uwagi i zobaczenia jest neogotycki kościół w Cielu z 1893 roku oraz stopień wodny na Kanale Górnonoteckim w Lisim Ogonie z 1882 roku. Kanał Górnonotecki wraz z niezliczoną siecią kanałów odwadniających, stanowi blisko 30-kilometrowy szlak żeglowny dla kajaków oraz łodzi.

Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji nowoczesne obiekty sportowe, stadion lekkoatletyczny, boiska, siłownie plenerowe oraz skateparki. Gminne Centrum Kultury organizuje imprezy plenerowe, koncerty, a także ciekawe wydarzenia muzyczne i teatralne.
Dzięki swoim walorom rekreacyjnym i inwestycyjnym gmina Białe Błota jest jedną z najszybciej rozwijających się w regionie kujawsko-pomorskim. 

 

 

Film promocyjny z okazji  50-lecia Gminy Białe Błota

Gminy partnerskie

Gmina Białe Błota podpisała umowy partnerskie z Gminą Mariampol na Litwie oraz  ze Związkiem Gmin Elbmarsch z Niemiec.

herb Mariampolu

Gmina Mariampol (Litwa)

Gmina Mariampol jest jedną z 23 gmin należących do samorządu rejonu wileńskiego, który jest jednym z największych samorządów na Litwie. Gmina liczy ponad 3700 mieszkańców. Powierzchnia gminy wynosi 12 467 ha.

Herb Związku Gmin Elbmarsch

Związek Gmin Elbmarsch (Niemcy)

Gmina zbiorowa położona nad Łabą w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg. Siedziba władz gminy zbiorowej znajduje się w miejscowości Marschacht.