Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
słonecznie
16°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Natura 2000

Obszar Natura 2000

Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029

Obszar Natura 2000Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 w całości położona jest w dolinie Noteci i jednocześnie stanowi główną oś obszaru. W części wschodniej Obszaru dnem Doliny Noteci przepływa Kanał Notecki. Dominuje tutaj krajobraz otwarty z pojedynczymi zaroślami łozowisk. Obszar ten został utworzony w celu ochrony następujących siedlisk i gatunków:

 • 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 • 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
 • 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)
 • 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
 • 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)
 • 1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum
 • 1617 Starodub łąkowy Angelica palustris
 • 1188 Kumak nizinny Bombina bombina

Obszar Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 ma ustanowiony plan zadań ochronnych zarządzeniem regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. W planie tym wskazano zagrożenia, cele działań ochronnych i działania ochronne jakie są konieczne do realizacji w  celu utrzymania lub poprawy stanu zachowania siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029.

3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

Starorzecza w obszarze Natura 2000 Równina Szubińsko- -Łabiszyńska PLH040029 stanowią przedmiot ochrony tego obszaru oznaczonym kodem 3150. Zbiorniki są nieco wypłycone, zwykle otoczone szuwarem wysokim trzcinowym lub roślinnością łąkową. W toni wodnej głównie spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza, rzęsa drobna Lemna minor, osoka aloesowata Stratioides aloides i rogatek sztywny Ceratophyllum demersum. W kilku płatach występują cenne gatunki – wolfia bezkorzeniowa Wolffia arriza i grążel żółty Nuphar luteum. Powierzchnia starorzeczy jest niewielka (łącznie 12,56 ha) i ulega zmniejszaniu. Zbiorniki znajdują się w zaawansowanych stadiach sukcesji.

Zachowaj starorzecza Nie zaśmiecaj śródpolnych zbiorników wodnych

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla starorzeczy jest ich zasypywanie, np. w ciągu dróg śródłąkowych oraz zamulanie i zaśmiecanie poprzez wrzucanie resztek zgniłego siana, bądź gruzu
i śmieci. Rozczłonkowane przez zasypywanie i ww. działania starorzecza tracą powierzchnię, wypłycają się
i szybciej postępuje proces ich zarastania. Istotnym potencjalnym zagrożeniem może być modyfikacja systemu funkcjonowania wód, poprzez odcięcie starorzeczy
od okresowych wylewów rzeki.

Działania ochronne oraz dopuszczalne sposoby gospodarowania:

W planie zadań ochronnych nie stwierdzono potrzeby prowadzenia działań w obrębie starorzeczy. Istotnym jest wyeliminowanie występowania niekorzystnych i nielegalnych oddziaływań przyspieszjących naturalne procesy sukcesji, tj. celowego
zasypywania fragmentów starorzeczy lub wrzucania resztek
roślinności (siana). W starorzeczach dopuszczalna jest ekstensywna gospodarka rybacka, o ile wielkość zbiornika na to
pozwala. Niedopuszczalne natomiast jest wykonywanie jakichkolwiek prac powodujących zmianę charakteru siedliska –
degradujących starorzecza, np. poprzez całkowite zniszczenie
roślinności w obrębie zbiornika i strefie przybrzeżnej.


Pliki do pobrania:

Natura 2000 Równina Szubińsko - Łabiszyńska
Format: pdf, 17.65 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.