Środa, 04 października 2023
Imieniny: Rozalia, Franciszek, Konrad
pochmurno
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Dofinansowania zewnętrzne

Rozwój obszarów wiejskich

Trwa nabór prac w ramach tegorocznej edycji konkursu pn. „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”.
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace naukowe (m in. prace doktorskie) oraz popularno-naukowe prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi a także prace przedstawiające dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykłady sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Konkurs jest realizowany we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.
Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 31 października 2023 r.

Więcej:  XV edycja konkursu ,,Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość" imienia prof. Jerzego Wilkina. - XV edycja - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (fdpa.org.pl)

Konkurs filmowy dla młodych mieszkańców wsi

Trwa III ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami konkursu są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi w wieku od 16 do 30 roku życia. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu pokazującego, jak zmienia się polska wieś. Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.
Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 22 września 2023 r., a filmy do 13 października 2023 r. 

Więcej: III Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” - 2023 r. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Granty na projekty z zakresu historii kultury dziedzictwa narodowego

Fundacja Enea prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Szlakiem lokalnej historii”.
Program wspiera realizację projektów społecznie użytecznych z zakresu historii, kultury i dziedzictwa narodowego obejmujących w szczególności:

 • organizację spacerów, wycieczek historycznych;
 • wyznaczenie szlaków historycznych wraz z tablicami informacyjnymi,
 • wydanie albumów dotyczących historii, kultury regionu.

Wnioski o wsparcie można składać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
Więcej: 6. Regulamin_ Szlakiem lokalnej historii.pdf (enea.pl)

Granty na projekty w zakresie wspierania kultury fizycznej

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Lokalnie, aktywnie, sportowo”. Program umożliwia uzyskanie darowizny na realizację projektów społecznie użytecznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

 • organizację biegów, turniejów, zajęć sportowych;
 • zakup sprzętu sportowego.

Organizatorem programu jest Fundacja Enea. 
Wnioski o wsparcie można składać do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
Więcej: enea.pl/uploads-ev2/fundacja/2023/5. Regulamin_ Lokalnie_ sportowo_ aktywnie.pdf

Projekty dla mam z małych miejscowości

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Skrzydła Dla Mamy”. 
Celem konkursu jest wsparcie mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Dofinansowanie w wysokości do 15.000 zł otrzyma 30 najlepszych projektów.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 sierpnia 2023 r.

Więcej:  Skrzydła dla Mamy (bgk.pl)

Granty na zakup sprzętu dla straży pożarnej

Trwa nabór wniosków o granty w ramach tegorocznej edycji programu „ORLEN dla Strażaków”. Program ma na celu finansowanie zakupu sprzętu dla jednostek straży pożarnej.

Budżet programu wynosi 3 miliony złotych i w porównaniu z ubiegłoroczną edycją wzrósł o milion złotych. 
Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN.

Program jest prowadzony we współpracy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. (PKN ORLEN).
Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 lipca 2023 r.

Więcej:  ORLEN dla Strażaków

Granty na działania w małych ojczyznach

Trwa nabór wniosków w ramach VI edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.

Program przewiduje dofinansowanie pomysłów na działania realizowane w małych ojczyznach.

Składane projekty mogą dotyczyć takich obszarów tematycznych jak:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
 4. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
 5. Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwój edukacji, kultury i sztuki.
 6. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt.
 7. Podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN. 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 lipca 2023 r.

Więcej: Moje miejsce na Ziemi (orlen.pl)

Granty na promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi

Trwa nabór wniosków o granty w ramach programu „Eko-gospodyni” przeznaczonego dla kół gospodyń wiejskich (KGW). Program wspiera działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. 
Organizatorem programu jest Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”. 
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 lipca 2023 r.

Więcej: Program grantowy dla KGW "Eko-gospodyni" - KGW | Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” (pomaganie-krzepi.pl)

Nagrody dla najlepszych inicjatyw loklanych OSP

Trwa nabór zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji konkursu „Floriany”. 
Do konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwa), powiaty i województwa.
 2. Placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne).
 3. Organizacje pozarządowe.

Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP). 
Realizatorem konkursu jest miesięcznik „Strażak” – Pismo ZOSP RP.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 lipca 2023 r.

Więcej: Wystartowała V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY – ZOSPRP

Dostęp dzieci i młodzieży do kultury

Trwa nabór wniosków o dotacje w ramach programu „Fundacja PZU z kulturą”. 
Celem Programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców).

Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

Więcej: Ruszyła XIX edycja konkursów dotacyjnych (pzu.pl)

Konkurs kulinarny dla KGW

Trwa konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) „Jabłkowa pokusa”, który stanowi nie tylko wyjątkową okazję do zaprezentowania talentu kulinarnego, ale także szansę na dzielenie się regionalnymi przepisami i odkrywanie bogactwa smaku polskich jabłek.

Granty na promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi

Trwa nabór wniosków o granty w ramach programu „Eko-gospodyni” przeznaczonego dla kół gospodyń wiejskich (KGW).

Nowatorskie projekty edukacyjne

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu „Na dobry początek!” przewidującego dofinansowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z gmin do 25 tysięcy mieszkańców.

Wakacyjne projekty edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA” umożliwiającego dofinansowanie działań aktywizujących dzieci i młodzież w trakcie przerwy wakacyjnej poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi.

Rewitalizacja miejsc pamięci

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” przewidującego granty na odnowienie Miejsc Pamięci.

Granty na projekty sportowe dla dzieci i młodzieży

Trwa kolejny nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu”.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych

Trwa nabór w drugiej edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych. Najlepsze projekty mogą zdobyć do 10 tys. zł.

Konkurs dla klubów sportowych

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla klubów sportowych pn. „Sportowa Natura”. 

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Bitwa Regionów”. 

Polsko-Niemieckie wymiany młodzieży

Trwa nabór wniosków w ramach programu pn. „Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży”.

Granty na projekty z zakresu edukacji matematyczno-ekologicznej

mFundacja (Fundacja mBanku) przyznaje granty na programy tematyczne.

Finansowanie inicjatyw organizacji non-profit

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura i tradycja, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz ekologia.

Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej

Trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”.

Startuje program dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ruszyła rekrutacja do nowej edycji programu „Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronki, który prowadzony jest wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich. Mogą one otrzymać aż 4000 złotych dofinansowania na organizację spotkań przy wspólnym stole z seniorami ze swojego regionu.

Wsparcie inicjatyw na rzecz dziedzictwa narodowego, kultury, sportu i edukacji

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wspiera inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego i kultury, a także sportu, nauki i edukacji. 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.