Logo strony
Powróć do: strona główna

Wykaz ogólnodostępnych telefonów służb ratowniczych i porządkowych

Nazwa

nr telefonu

nr telefonu lokalnie

Telefon alarmowy

112

 
Policja

997

52 525 59 10 - Komisariat Białe Błota

Pogotowie Ratunkowe

999

 
Straż Pożarna

998

+48 668 848 112  - OSP Białe Błota

+48 791 746 523  - OSP Łochowo

Pogotowie Energetyczne

991

52 322 31 56 

Pogotowie Gazowe

992

52 328 53 54

52 328 53 55

Pogotowie wodno - kanalizacyjne Białe Błota

197 60

w sieci T- Mobile 52 197 60

Wiele banków - jeden numer do zastrzegania kart i dokumentów

828 828 828