Logo strony
Powróć do: Środowisko

Źródła ciepła i spalania paliw (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w formie:

  • elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej zone.gunb.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego, 
  • papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., jest to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy przekazywania deklaracji. To prostsza, szybsza i bardziej zasadna ze względów sanitarnych forma wypełnienia tego obowiązku.

Deklaracje do pobrania w załącznikach poniżej.

Więcej informacji na stronie  zone.gunb.gov.pl .