Logo strony
Powróć do: Środowisko

Gospodarka odpadami

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania odpadów przez Mieszkańców.

Aktualne stawki odbioru odpadów

 • obowiązują nowe przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na gminę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianie ulegają zasady naliczania i stawki opłat za odbiór odpadów.
 • Opłata za obiór segregowanych odpadów wynosi: 32 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że odpady z danej nieruchomości nie są właściwie segregowane, stawka miesięcznej opłaty zostanie podwyższona do wysokości: 64 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.
 • Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym jest złożenie nowej deklaracji. Wysokość przysługującego zwolnienia wynosi 3,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 • W przypadku korzystania z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, odpady BIO nie będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.
 • gospodarką odpadami w Gminie Białe Błota - zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z.o.o

Gmina w ramach opłaty za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gwarantuje:

 • pojemnik, którego pojemność uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • worki na wymianę podczas odbioru, maksymalnie w liczbie: 4 szt. żółte, 4 szt. niebieskie, 6 szt. brązowe, 2 szt. zielone,
 • dwa razy w roku objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu: AGD RTV,
 • możliwość oddawania segregowanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w każdej ilości, ograniczenia dotyczą gruzu do 4 ton i 4 szt. opon pochodzących z pojazdów o poj. do 3,5 t na rok z gospodarstwa domowego,
 • raz w roku objazdową poświąteczną zbiórkę żywych choinek,
 • mycie pojemników zgodnie z informacją zawartą w harmonogramach,
 • odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych.

Pliki do pobrania: