Niedziela, 01 października 2023
Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz
słonecznie
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Kalendarz Wydarzeń

2023

Październik

Nd
1
Pn
2
Wt
3
Śr
4
Cz
5
Pt
6
So
7
Nd
8
Pn
9
Wt
10
Śr
11
Cz
12
Pt
13
So
14
Nd
15
Pn
16
Wt
17
Śr
18
Cz
19
Pt
20
So
21
Nd
22
Pn
23
Wt
24
Śr
25
Cz
26
Pt
27
So
28
Nd
29
Pn
30
Wt
31
Zebranie wiejskie w sołectwie Zielonka - 27.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys Sołectwa Zielonka zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27.09.2023r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zielonce przy ul. Jaworowej 2.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
 2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
 3. Ustalenie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 4. Przedstawienie i omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał nr 1/2023 i nr 2/2023 o akceptacji wniosków z funduszu sołeckiego w 2024 roku.
 6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 7. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Zielonka
Tomasz Konieczyński

LXXXI Sesja Rady Gminy Białe Błota - 26.09.2023 r. o godz. 14.00

W dniu 26 września 2023 r., o godz. 14:00 odbędzie się LXXXI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. Miejsce obrad: Aula Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ).

Obrady będą transmitowane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białe Błota.

Porządek obrad LXXXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Porządek obrad  zawiera punkt: Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. 

Osoby zainteresowane zabraniem głosu w pkt. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Biura Rady Gminy (pod adresem mailowym: brg@bialeblota.eu, podając imię i nazwisko oraz temat pytania bądź wniosku) lub na sesji od chwili otwarcia sesji, najpóźniej do chwili otwarcia punktu porządku obrad poprzedzającego punkt Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.

Zebranie wiejskie w sołectwie Lisi Ogon - 22.09.2023 r. o godz. 17.00

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 22.09.2023 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie ul. Wyczynowa 2

Proponowany porządek zebrania wiejskiego;

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór protokolanta zebrania i przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Zmiana budżetu na 2023r.
 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały zmiany budżetu na 2023r.
 7. Omówienie propozycji zadań planowanych do realizacji funduszu sołeckiego zaplanowanych do realizacji na 2024r.
 8. Dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2024r.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Lisi Ogon
Mariusz Grządziela

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Murowaniec – 19.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys Sołectwa Murowaniec zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 19.09.2023r. o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia i Integracji „Malina” ul. Staroszkolna 13 w Murowańcu.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Informacje o realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2023r.
 5. Przedstawienie propozycji dokonania zmian w uchwale nr 4 zebrania wiejskiego sołectwa Murowaniec z dnia 19.09.2022r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2023r.
 6. Przedstawienie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024.
 7. Dyskusja nad projektami uchwał i wniosków w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023 i 2024.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023 i 2024.
 9. Inwestycje w sołectwie w roku 2023 i 2024.
 10. Bieżące utrzymanie dróg.
 11. Budownictwo mieszkaniowe SIM w Drzewcach.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie.

Sołtys Sołectwa Murowaniec
Sławomir Ossowski

Zebranie wiejskie w sołectwie Łochowice - 18.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 18 września 2023 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania wiejskiego:

 1. Powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2023, dyskusja.
 5. Fundusz sołecki 2024 r. propozycje do funduszu.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej dodatkowego funduszu sołeckiego na 2024 r.
 8. Informacja nt. inwestycji przeprowadzonych w sołectwie Łochowice.
 9. Propozycje mieszkańców w sprawie inwestycji na 2024 r.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.
Powakacyjne sprzątanie Łochowa

16 września 2023 roku zapraszamy rodziny i wszystkich osobno do wspólnego sprzątania Łochowa. Po pracy na uczestników czeka ognisko i pyszne kiełbaski. Podczas akcji ogłoszony zostanie także konkurs na nazwę dla nowo wybudowanej wiaty w Łochowie.

Start o godzinie 15:00 na placu przy Kościele. Meta przy Leśniczówce w Łochowie.

Zebranie wiejskie w sołectwie Łochowo - 14.09.2023 r. o godz. 17.00

Rada Sołecka wraz z Sołtysem zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie sołectwa Łochowo, które odbędzie się w dniu 14.09.2023 r., o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie przy ul. Jałowcowej 7.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania wiejskiego;
 3. Wybór sekretarza zebrania wiejskiego;
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania wiejskiego;
 5. Przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego na 2024 r.;
 6. Dyskusja na temat podziału środków z funduszu sołeckiego na 2024r.; 7) Głosowanie i przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego;
 7. Informacja o realizacji inwestycji w m. Łochowo (Wójt Gminy Białe Błota);
 8. Informacja dot. rozbudowy oświetlenia w m. Łochowo (Wójt Gminy Białe
  Błota);
 9. Wolne wnioski i pytania;
 10. Odpowiedzi na pytania;
 11. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
Zebranie wiejskie w sołectwie Prądki - 13.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys Sołectwa Prądki ma zaszczyt zaprosić mieszkańców sołectwa Prądki na zebranie sołeckie, które odbędzie się dnia 13.09.2023r. o godz. 18.00 na placu sołeckim w Prądkach przy skrzyżowaniu ulic Śluzowej i Granicznej.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta,
 3. Stwierdzenie ważności zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa z minionego okresu,
 6. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego na rok 2023,
 7. Przedstawianie propozycji podziału funduszu sołectwa na rok 2023 i 2024,
 8. Zapoznanie się oraz dyskusja nad projektami uchwał i wniosków do wójta w sprawie podziału funduszu sołeckiego,
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących podziału funduszu sołeckiego na rok 2023 i 2024,
 10. Wolne wnioski i zapytania,
 11. Zakończenie zebrania
Zebranie wiejskie w sołectwie Kruszyn Krajeński - 12.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys i Rada Sołecka Kruszyna Krajeńskiego zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 września br. o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia i Integracji „Kruszyna” w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 3.

Porządek zebrania wiejskiego

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej od poprzedniego zebrania wiejskiego.
 6. Informacja Wójta na temat realizacji funduszu sołeckiego na rok 2023.
 7. Przedstawienie propozycji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024, zapoznanie uczestników z projektami uchwał i wniosków - dyskusja.
 8. Przyjęcie uchwał o akceptacji wniosków z funduszu sołeckiego na rok 2024.
 9. Informacja Wójta w zakresie poziomu realizacji zaplanowanych inwestycji w sołectwie Kruszyn Krajeński w 2023 r.
 10. Przedstawienie prac konkursowych dot. LOGO Kruszyna Krajeńskiego, głosowanie mieszkańców.
 11. Przedstawienie propozycji dotyczących inwestycji na 2024 -2026 rok w Kruszynie Krajeńskim.
 12. Sprawy bieżące (bezpieczeństwo, stan dróg gminnych, oświetlenie, nadmierny hałas).
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14.  Zamknięcie obrad.
Zebranie wiejskie w sołectwie Białe Błota - 07.09.2023 r. o godz. 17.00

Sołtys Sołectwa Białe Błota zaprasza na zebranie wiejskie, które jest planowane na dzień 07.09.2023 r. na godzinę 17:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, przy ul. Czystej 1 A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego.
 3. Wybór sekretarza  (protokolanta) zebrania wiejskiego.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.
 5. Przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego na 2024 r.
 6. Dyskusja na temat podziału środków z funduszu sołeckiego na 2024 r.
 7. Głosowanie i przyjęcie uchwał o akceptacji wniosku do funduszu soleckiego na 2024 r.
 8. Przedstawienie przez władze, lub pracowników urzędu gminy informacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania gminy oraz realizacji na terenie Sołectwa Białe Błota zadań inwestycyjnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przyłęki - 5 września 2023 r. o godz. 17.00

Serdecznie zapraszam na Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przyłęki w dniu 5 września 2023 roku o godz.17:00. Miejsce spotkania Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Bezpieczeństwo.
 6. Podjęcie Uchwały 01/2023 o wydatkowaniu budżetu sołeckiego na 2023 rok.
 7. Podjęcie Uchwały 02/2023 o wydatkowaniu budżetu sołeckiego na 2023 rok.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Sołtys Przyłęk
Piotr Mikołajczak

Zebranie wiejskie w sołectwie Ciele - 04.09.2023 r. godz. 18.00

Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Ciele zaprasza MIESZKAŃCÓW z sołectwa Ciele na zebranie wiejskie, które rozpocznie się o godzinie 18:00 w dniu 4 września w Świetlicy Wiejskiej w Cielu, przy ul. Kościelnej 6.

Proponowany porządek zebrania wiejskiego:

1.    Powitanie uczestników zebrania

2.    Przedstawienie planu zebrania

3.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

4.    Sprawozdanie z działalności Sołtysa z minionego okresu

5.    Omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie sołectwa:

a)     utrzymanie dróg gminnych i lokalnych

b)    omówienie stanu oświetlenia ulicznego

c)     omówienie stanu komunikacji międzygminnej z uwzględnieniem sołectwa Ciele

6.    Podział Funduszu soleckiego na rok 2024

7.    Wykonanie zadań inwestycyjnych na terenie sołectwa z budżetu na rok 2023

8.    Wolne wnioski i zapytania

9.    Zamknięcie zebrania

Turniej Streetball o Puchar Wójta

W sobotę 2 września na Orliku 2012 w Białych Błotach przy ul. Czwartaków odbędzie się turniej Streetball o Puchar Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora.

Zgłoszenia do Turnieju miłośników koszykówki będą przyjmowane w dniu Zawodów o godz. 11:00.

Najważniejsze zasady:

Kategoria wiekowa OPEN, ale dzieci i młodzież do lat 18 muszą przedłożyć organizatorom zawodów pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.

Drużyny składają się z trzech zawodników.

Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 10 punktów lub trwa 8 minut.

Za zajęcie I, II, III miejsca w turnieju Zawodnicy otrzymają drobne upominki.

Więcej informacji i regulamin

Turniej_streetball_mmm 

Święto Gminy

366916949_671196791706105_7997768490903914977_n 

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Białe Błota – 26.07.2023 r. o godz. 16.00

Sołtys Sołectwa Białe Błota zaprasza na zebranie wiejskie, które jest planowane na dzień 26.07.2023 r. na godzinę 16:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, przy ul. Czystej 1 A.

 1. Porządek obrad:
 2. Otwarcie zebrania wiejskiego.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego.
 4. Wybór sekretarza  (protokolanta) zebrania wiejskiego.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.
 6. Omówienie zmian w funduszu sołeckim na rok 2023.
 7. Dyskusja na temat zmian środków funduszu sołeckiego na 2023 r.
 8. Wybór komisji skrutacyjnej i sposobu głosowania (czy poprzez podniesienie ręki, czy nad całością zmian czy każda poprawka osobno).
 9. Głosowanie i przyjęcie uchwał w sprawie zmian przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.
 10. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
Akcja sprzątania Łochowa

Wójt Gminy Dariusz Fundator zachęca mieszkańców do udziału w akcji sprzątania miejscowości Łochowo, organizowanej przez Zielony Plecak.

Akcja rozpocznie się 15 lipca 2023 r. o godzinie 15.00  na placu przy Kościele w Łochowie, a zakończy się na placu zabaw przy ul. Dębowej. Po sprzątaniu mieszkańców czeka słodki poczęstunek.

plakat_sprzatanie 

Festyn Rodzinny w Lisim Ogonie

Rada Sołecka i Sołtys Lisiego Ogona wraz z KGW Lisiczki i Lisy zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w sobotę 8 lipca na boisku w Lisim Ogonie.

Przewidziano wiele atrakcji, m.in.:

 • Animacje i zabawy dla dzieci,
 • Konkursy z niespodziankami,
 • Darmowe dmuchańce i wata cukrowa,
 • Zjazd starych samochodów i traktorów,
 • Pokazy strażackie OSP Łochowo,
 • Pokaz kur i bażantów.

O godz. 18. wystąpi Wiktoria Piecuch, która zaprezentuje utwory biesiadne, a w godz. 20-24 trwała będzie zabawa taneczna przy muzyce zespołu New Star.

Start – godz. 16.00. Zapraszamy!

358037555_1302250720381726_716446324234870080_n 

LXXVII Sesja Rady Gminy Białe Błota - 27.06.2023 godz. 10:00

W dniu 27 czerwca 2023 r., o godz. 10:00 odbędzie się LXXVII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. Miejsce obrad: Aula Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.

Sesja zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).

Obrady będą transmitowane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białe Błota.

Porządek obrad LXXVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Porządek obrad zawiera punkt debata nad raportem o stanie Gminy Białe Błota. Mieszkańcy planujący zabranie głosu w wyżej wymienionym punkcie zapraszamy do przybycia na Aulę Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1A, gdzie będą prowadzone obrady. Przypominamy, że zabranie głosu w wyżej wymienionym punkcie będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Informacja o czasie przeznaczonym dla mieszkańców na zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie gminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 26 czerwca 2023 r.

Jak zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy?
Informacje pod linkiem: Link do raportu o stanie gminy za 2022 r. 

Porządek obrad zawiera punkt Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.

Osoby zainteresowane zabraniem głosu w pkt. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Biura Rady Gminy (pod adresem mailowym: brg@bialeblota.eu, podając imię i nazwisko oraz temat pytania bądź wniosku) lub na sesji od chwili otwarcia sesji, najpóźniej do chwili otwarcia punktu porządku obrad poprzedzającego punkt Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.

Zapraszamy na tegoroczną edycję Kajakiem przez Gminę

Aktualizacja: Zapisy przedłużone do dnia 19 czerwca 2023 r.

Przed nami trzecia edycja "Kajakiem przez Gminę" W tym roku nie ma już w nazwie 13 km, ponieważ nasza trasa jest dłuższa. Zamówiliśmy słoneczną pogodę, więc warto pierwszy weekend wakacji rozpocząć wodniacką atrakcją.

Start przy Śluzie Dębinek Płn. 25 czerwca (niedziela) o godz. 11:00 i płyniemy do Lisiego Ogona na wielkie grillowanie na placu sołeckim. 

Wpłata za pakiet startowy 25 zł od osoby dorosłej i 10 zł  za dziecko do lat 5.

Organizator zabezpiecza kajaki, wiosła i kamizelki. W trakcie całego wydarzenia nad bezpieczeństwem będzie czuwać ratownik/instruktor kajakarstwa.

Dla wszystkich uczestników spływu pieczone kiełbaski przy harcerskim śpiewie.

Wszystkich chętnych na wodniacką przygodę zapraszamy do zapisów pod adresem przystan.lochowo@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska uczestników, nr telefonu kontaktowego wraz ze skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 19 czerwca 2023 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wspomagać imprezę będą harcerze, przygotowując ognisko oraz biwakową atmosferę.  

Dla pozostałych, którzy nie skorzystają ze spływu, proponujemy o godz. 14:30 rodzinne grillowanie na placu sołeckim w Lisim Ogonie ul. Wyczynowa. Będzie także ognisko. 

Każdy może przyjść ze swoim grillem. Podzielimy się kiełbasą i dobrym humorem. splyw-kajaki_(1)  

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kruszyn Krajeński - 21.06.2023 r. godz. 18.30

Sołtys i Rada Sołecka Kruszyna Krajeńskiego zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz. 18.30 w Ośrodku Wsparcia i Integracji „Kruszyna” w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 3.

Porządek zebrania wiejskiego

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
 5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej od poprzedniego zebrania wiejskiego.
 6. Przedstawienie zmiany przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2023, zapoznanie uczestników z projektem wniosku i uchwały – dyskusja.
 7. Przyjęcie uchwały o zmianie wysokości przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na rok 2023.
 8. Informacja Wójta w zakresie:
 9. · realizacji inwestycji oświetleniowych w Kruszynie Krajeńskim w roku 2023,
  · MPZP dla rejonu ul. Białobłocka/Leśna, sprawa dot. pozyskania działek od KOWR - w celu budowy świetlicy wiejskiej oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
  · MPZP dla rejonu Lipowa/Zbożowa znak RGPiN.6721.37.2021,
  · budowa tunelu aerodynamicznego w Kruszynie Krajeńskim,
  · realizacja funduszu sołeckiego w Kruszynie Krajeńskim w roku 2023,
  · wprowadzenie oznaczenia strefy teren zabudowany na ul. Kruszyńskiej oraz zmiany organizacji ruchu na ul. Słonecznej,
  · zwożenia dużej ilości ziemi w rejonie ul. Osiedlowej.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.