Logo strony

Gminna działka w Drzewcach z przeznaczeniem na mieszkania w ramach SIM

Gmina Białe Błota wniesie aportem do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Bydgoski”  wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej w Drzewcach.  Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy  na wniosek Wójta Dariusza Fundatora.

Należący do gminy grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ponad 4 ha, ma umożliwić budowę budynków wielorodzinnych z łącznie 50 mieszkaniami. Inwestycja planowana przez SIM „KZN- Bydgoski” Sp. z o.o., ma docelowo zapewnić długoterminowy najem lokali  o przystępnych cenowo stawkach dla mieszkańców gminy. 

Wnosząc aportem grunt do spółki „KZN- Bydgoski” Gmina Białe Błota obejmie w zamian 79.060 udziałów, o wartości nominalnej 50 złotych netto każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego ułatwi spółce ubieganie się o dofinansowanie planowanych inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz w ramach programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego.  

Gmina Białe Błota przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej we wrześniu 2021 r.  Akces do spółki „KZN- Bydgoski”  z siedzibą w Inowrocławiu, łącznie zgłosiło 17 gmin z regionu.  Podmiot ten, zgodnie z zapisami rządowego programu mieszkaniowego, zamierza budować mieszkania korzystając m.in. z  preferencyjnych pożyczek  Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wniesienie aportem gruntu w Drzewcach przybliża gminę do rozpoczęcia inwestycji, która w ramach  SIM „KZN- Bydgoski” ma zapewnić nowe lokale o atrakcyjnym i dostępnym czynszu.  

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności