Logo strony
Powróć do: Mieszkaniec

Utrzymanie dróg

Niżej zamieszczamy harmonogram równania dróg gruntowych. Trzeba jednak dodać, że poniższy podlega zmianom, wywołanym przez panujące warunki pogodowe. Opady deszczu zmuszają do korekt, ponieważ powstające na drodze gruntowej kałuże, skutecznie uniemożliwią przeprowadzenie prac. Nie tylko zgodnie z harmonogramem, ale przede wszystkim zgodnie ze standardami w zakresie profilowania nawierzchni gruntowych.

Podobna sytuacja, czyli konieczność przełożenia prac i korekta terminów, występuje w okresie „suszy”. Prowadząc równanie nawierzchni gruntowych, unosi się potężny kurz, który osiada na rośliny w ogrodach na elewacje i okna pobliskich domów. W związku z tym, jesteśmy zmuszeni do przerywania robót utrzymaniowych. Profilowanie wykonujemy w zmienionych terminach, jak tylko pozwalają na to warunki pogodowe.

Zimowe utrzymanie dróg

Telefon alarmowy do Wykonawcy Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Gminy Białe Błota - firmy PROJ-BUD Jarosław Jasiński 52 321 23 13.

Przypominamy, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację.

Ważne numery telefonów:

Zgłoszenia dotyczące dróg – Referat Dróg i gospodarki odpadami numery telefonów to: 52 311 17 67 lub 68 (lub sekretariat 52 311 17 00).

Zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia ulicznego – Referat Dróg i gospodarki odpadami numery telefonów to: 52 311 17 67 lub 68 (lub sekretariat 52 311 17 00).

Zgłoszenia dotyczące koszenia traw w pasie drogowym należącym do gminy - Referat Dróg i gospodarki odpadami numery telefonów to: 52 311 17 67 lub 68 (lub sekretariat 52 311 17 00).

Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę, że nie wszystkie drogi, które przebiegają przez naszą gminę, znajdują się w zarządzie Referatu dróg i gospodarki odpadami.

Zarządcami są również:

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie),
  • Starostwo Powiatowe (drogi powiatowe)
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe).

Pliki do pobrania:

Harmonogram równania dróg - wiosna 2024
Format: pdf, 449.22 kB
Harmonogram równania dróg - jesień 2023
Format: pdf, 732.95 kB