Logo strony
Powróć do: Projekty unijne

Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki, Przyłęki

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Białe Błota jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji

 pn. ,,Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki, Przyłęki”.

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel operacji: Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę placów zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki, Przyłęki

Planowany efekt operacji: Rozbudowa 7 placów zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota w miejscowościach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Białe Błota, Kruszyn Krajeński, Prądki, Przyłęki.

220 750,00 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), co stanowi 58,41% kosztów kwalifikowalnych operacji