Logo strony
Powróć do: Projekty rządowe

Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Sokolej w miejscowości Murowaniec

Flaga i herb Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Kwota dofinansowania: 1 947 689,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 008 915,52 zł

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Inwestycja w swoim zakresie obejmowała  budowę nawierzchni wykonanej z szarej kostki betonowej, przebudowę się wodociągowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektryczne i telekomunikacyjnej. Zostały wykonane zjazdy i wejścia do posesji , w ulicy znajdują się również dwa perony dla autobusu szkolnego.