Logo strony
Powróć do: Projekty rządowe

Rozbudowa drogi gminnej nr 051753C ulicy Duńskiej od km 0+000 do 0+906,60 w Białych Błotach

Flaga i herb Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Kwota dofinansowania: 1 336 059,00 zł  

Całkowita wartość inwestycji: 2 776 934,35 zł 

W ramach projektu zostanie przebudowana ulica Duńska w Białych Błotach. Istniejąca droga obecnie posiada nawierzchnie gruntową o różnym zakresie szerokości. Wzdłuż drogi występują tereny leśne. Planowana realizacja zadania ze wsparciem ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje zmianę nawierzchni na utwardzoną w wykonaną z betonu asfaltowego, wykonanie przydrożnych rowów zapewniających odprowadzenie deszczówki oraz wjazdy na tereny leśne. Droga będzie również stanowiła alternatywne połączenie dla mieszkańców gminy z miastem Bydgoszcz.