Logo strony
Powróć do: Projekty rządowe

Rozbudowa drogi gminnej nr 050645C od km 0+220 do km 0+992,2 ulicy Borowikowej II etap w Zielonce

Flaga i herb Polski

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 1 266 320,00

Całkowita wartość inwestycji: 2 549 430,00

W ramach projektu zostanie wybudowany drugi etap ulicy Borowikowej w Zielonce. Istniejąca droga obecnie posiada nawierzchnie gruntową. Przedmiotowa droga przebiega częściowo w terenie zabudowanym oraz graniczy z obszarami leśnymi. Obecnie na obszarze drogi znajduje się duże skupisko różnej infrastruktury. Planowana realizacja zadania ze wsparcie ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje budowę odcinka o długości około 772 m w tym budowę nawierzchni z betony asfaltowego, zjazdy, dojścia do posesji, przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obsianie trawą poboczy, zieleni i skarp.