Logo strony
Powróć do: Projekty unijne

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

Ogólna wartość projektu to  3.228.181,23 zł

990.644,32 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Celem projektu jest: zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w województwie kujawsko-pomorskiego poprzez stworzenie spójnej przestrzeni do rozwoju kulturalnego w Gminie Białe Błota.

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie zinstytucjonalizowanej przestrzeni kulturalnej w Białych Błotach poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w postaci przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych instalacji wod- kan, instalacji gazowej i elektroenergetycznej jak również wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej. Podejmowane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej formy przestrzennej dla funkcjonującej instytucji kulturalnej i jednostki organizacyjnej Gminy, zwiększając tym samym dostępność do zasobów kultury. W ramach przeprowadzenia kompleksowego procesu inwestycyjno-budowlanego powstanie przestrzeń, która w całości przeznaczona zostanie na potrzeby Gminnego Centrum Kultury.

Efekt realizacji projektu: Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia pozycji kultury jako czynnika determinującego rozwój osobisty mieszkańców oraz rozwój lokalny. Poprzez działania lokalne sukcesywnie doprowadza się do zwiększenia atrakcyjności regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Rozbudowa i przebudowa obecnego budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach implikuje szereg korzyści społecznych, w tym m.in. zwiększenie świadomości kulturalnej mieszkańców, zwiększenie dostępności do możliwości rozwoju edukacyjnego i kulturalnego czy wpajanie i kształtowanie aktywnych postaw społecznych.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Herb woj. kujawsko-pomorskiego i flaga Unii Europejskiej