Logo strony
Powróć do: Projekty unijne

Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota

Ogólna wartość projektu to  385 472,30 zł

327 651,45 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Realizatorem projektu: Gminne Przedszkole ,,Wróżka” w Białych Błotach

Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Białe Błota i co za tym idzie zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje: utworzenie 35 nowych miejsc przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu ,,Wróżka” w Białych Błotach, zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia podyplomowe i szkolenia) oraz usprawnienia dla dzieci niepełnosprawnych.

Efekt realizacji projektu: poprawa sytuacji osób pracujących, umożliwienie rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym podejmowanie pracy zarobkowej, w szczególności kobietom powracającym na rynek pracy, zmniejszenie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, wyrównanie szans dzieci pochodzących z terenów wiejskich, poprawa jakości i efektywności kształcenia elementarnego (doskonalenie zawodowe nauczycieli) oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć i pracy co wpłynie na dostosowanie działalności przedszkola do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i warunków dalszego rozwoju.

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Herb woj. kujawsko-pomorskiego i flaga Unii Europejskiej