Logo strony
Powróć do: Projekty rządowe

Budowa ulicy Betonowej wraz z niezbędna infrastrukturą: siecią kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego i teletechnicznego oraz budowa zasilania elektroenergetycznego pompowni

Flaga i herb Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Kwota dofinansowania: 126 092,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 259 327,11 zł

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie polegało na rozbudowie ulicy Betonowej w Białych Błotach, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Poprawiona infrastruktura drogowa polepsza znacząco komfort jej mieszkańców i tworzy dobre połączenie z częścią terenów inwestycyjnych oraz pośrednio poprawia połączenie z drogą wojewódzka nr 223