Logo strony
Powróć do: Projekty unijne

Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Białe Błota jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel operacji: Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów poprzez budowę placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie.

Planowany efekt operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie.

149 970,00 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), co stanowi 37,81% kosztów kwalifikowalnych operacji