Logo strony
Powróć do: Projekty rządowe

Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą w Przyłękach, Gmina Białe Błota

Flaga i herb Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Kwota dofinansowania: 267 123,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 590 684,33 zł

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

W ramach inwestycji rozbudowana została droga oraz pas zieleni, przebudowana została instalacja deszczowa, zewnętrzne instalacje teletechniczne i elektryczne.