Logo strony
Powróć do: Projekty unijne

Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Herb woj. kujawsko-pomorskiego i flaga Unii Europejskiej

Gmina Białe Błota jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

pn. ,,Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach

Ogólna wartość projektu to  2.454.904,21 zł

982.812,50 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Celem projektu jest: rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Białe Błota w miejscowości Łochowice i zwiększenie dostępności do niskoemisyjnych niezmotoryzowanych form mobilności miejskiej poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Nakielskiej.

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej po południowej stronie drogi powiatowej nr 1926C na odcinku o długości około 925 m – ulicy Nakielskiej w Łochowicach. Ponadto w ramach inwestycji planuje się: przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenia drogowego); budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych lub publicznych na przyległe do drogi posesje oraz budowę lub przebudowę skrzyżowań z krzyżującymi się z drogą powiatową drogami gminnymi; przebudowę 2 zatok autobusowych; zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi i regulację pozostałych sieci w obrębie inwestycji; budowę kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej; obsianie trawą odcinków od krawędzi jezdni do ścieżki pieszo-rowerowej, od ścieżki pieszo-rowerowej do granicy pasa oraz skarp rowów; odwodnienie ścieżki pieszo-rowerowej.

Efekt realizacji projektu: Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji CO2, podniesienia spójności i ciągłości systemu ścieżek oraz w szerszej skali uzyskania takich pozytywnych rezultatów, jak: zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych na drogach, zwiększenia bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ilości wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych oraz poprawy jakości życia mieszkańców.