Logo strony
Powróć do: Projekty rządowe

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+466 ulicy Jedlinowej w Łochowie

Flaga i herb Polski

Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

Kwota dofinansowania: 980 607,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 2 408 461,74 zł 

W ramach projektu zostanie wybudowana ulica Jedlinowa w Łochowie. Istniejąca droga obecnie posiada nawierzchnie gruntową. Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Obecnie na obszarze drogi znajduje się duże skupisko różnej infrastruktury. Planowana realizacja zadania ze wsparciem ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje budowę wykonanie kanalizacji deszczowej, przełożenie istniejącej infrastruktury, wykonanie zjazdów i chodników, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obsianie trawą poboczy, zieleni i skarp.