Logo strony

Zebranie wiejskie w Sołectwie Murowaniec

16 listopada br. o godz. 17.00 w Ośrodku Wsparcia i Integracji „Malina” ul. Staroszkolna 13 w Murowańcu odbędzie się zebranie wiejskie w Sołectwie Murowaniec. 

Porządek zebrania wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Przedstawienie rzeczowych i szczegółowych informacji na temat projektu, pozwolenia na budowę oraz planów związanych z budową budynku komunalnego przy ul. Łochowskiej w Murowańcu, wraz z chronologią ustanowienia planu miejscowego i budowy istniejących budynków komunalnych.
5. Omówienie przedstawionych informacji. Pytania i wnioski mieszkańców sołectwa.
6. Zakończenie.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności