Logo strony

Uwaga! Usterka dwóch lamp w Łochowie

Doszło do awarii dwóch lamp w Łochowie:

1. Ul. Wycieczkowa - usterka spowodowała zwarcie na BM63A. Po pomiarach i ograniczeniu usterki okazało się, że uszkodzony jest kabel na ulicy Wycieczkowej w rejonie ulicy Biwakowej. Obecnie lokalizator nie wskazał dokładnego miejsca uszkodzenia przewodu, stąd konieczne jest wypalenie kabla i ponowne podpięcie lokalizatora. Na ten moment nie świecą lampy na ulicy Wycieczkowej na odcinku od Biwakowej do Bukowej.

2. Ul. Bluszczowa - występuje zwarcie kablowe przemijające, przez co oświetlenie po załączeniu nie wybija bezpiecznika natychmiastowo. Kabel nie zwiera do ziemi, upala się w izolacji, przez co przemija między jedną fazą a drugą. Udało się wskazać który obwód powoduje zwarcie w instalacji. Jest to obwód zasilający ul. Bluszczową, Bartniczą, Gościnną, Cichą, Miłą, Szosę Bydgoską.

Podjęto kroki mające na celu ograniczenie miejsca usterki i wykazanie, w którym miejscu następuje zwarcie. W pierwszej kolejności odpięto ul. Bartniczą - zwarcie wciąż się pojawiało. Drugim krokiem było odpięcie ul. Miłej na skrzyżowaniu z Cichą - zwarcie wciąż się pojawiało. Następnie odpięto kable na ul. Bluszczowej przed skrzyżowaniem z ul. Gościnną. Zwarcia nie było. Oświetlenie świeciło bez usterek. Niestety w tym rejonie oświetlenie rozchodzi się na ul. Gościnną, Cichą, Miłą  (jeden kabel) oraz Szosę Bydgoską (drugi kabel), a także ul. Bluszczową (trzeci kabel). 

Na ten moment konserwator oświetlenia będzie dalej wykluczać możliwe miejsca usterki - kabel został odpięty na ul. Gościnnej przed ul. Cichą. Załączono natomiast ul. Bartniczą.

Gdy ograniczone zostanie miejsce usterki, będzie możliwe wykonanie pomiarów przęseł i określenie gdzie dokładnie powstała usterka na instalacji elektrycznej. 

Niestety przy zwarciach przemijających nie można szybko zlokalizować miejsca uszkodzenia. Dopalenie kabla odpowiednim sprzętem przy starej instalacji kablowej może popalić nie tylko uszkodzony odcinek, ale również inne fragmenty, zatem konserwator oświetlenia zdecydował się na dopalanie powolne, zwiększając zabezpieczenia na szafce. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności