Logo strony

Od 1 marca wyższe świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat

Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na specjalny dodatek za wiek. Od 1 marca br. dla nowych stulatków wynosi on 6 246,13 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty. 

Każdy stulatek może liczyć na specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Przyznawane jest ono wszystkim bez względu na staż pracy czy pobieraną emeryturę lub rentę. Jedynym warunkiem, aby je otrzymać, jest ukończenie 100 lat. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać dodatkowo premię za wiek. ZUS sam dokona wszelkich formalności związanych z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek.  Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ile wynosi świadczenie honorowe

Wysokość świadczenia honorowego jest równa kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które ukończyły sto lat po 29 lutego 2024 r.,  świadczenie honorowe wynosi 6 246,13 zł brutto. 

Świadczenie honorowe nie jest waloryzowane, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości. Każdy stulatek może otrzymywać świadczenie w różnej wysokości. Na przykład osoby, które ukończyły 100 lat między 1 marca 2023 r. a 29 lutego 2024 r., dodatkową premię za wiek otrzymują w wysokości 5540,25 zł brutto – wyjaśnia rzeczniczka.

Najstarsi seniorzy w regionie

W województwie kujawsko-pomorskim gratyfikację za wiek otrzymują z ZUS-u 202 osoby. Bydgoski oddział ZUS-u wypłaca 106 świadczeń dla stulatków, a toruński oddział ZUS-u - 96. Najstarsza seniorka z naszego województwa, która otrzymuje świadczenie honorowe z Zakładu w kwocie 3 308,33 zł brutto, ma obecnie 108 lat i mieszka w Toruniu, a najstarszy mężczyzna ma 103 lata i mieszka w Bydgoszczy. Jego świadczenie honorowe wynosi 4 294,67 zł brutto.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności