Logo strony

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz.1238) wraz załącznikiem.

Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności (KRUS GSOL-9/07/2023) należy zawsze dołączyć do wniosku, a formularz wniosku (KRUS GSOL-10/07/2023) dołączają jedynie osoby, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmówił wydania zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności