Logo strony

Informacje o zgromadzeniach na terenie gminy

Informujemy, że do Urzędu Gminy Białe Błota od zeszłego tygodnia wpłynęło 6 zawiadomień o zgromadzeniach:

1.      Węzeł Stryszek w dniach 20 marca – 19 kwietnia – wydana decyzja o zakazie zgromadzenia (obowiązuje),

2.      Węzeł Bydgoszcz Miedzyń 20 marca – 20 kwietnia – wydana decyzja o zakazie zgromadzenia (obowiązuje),

3.      Rondo turbinowe w Białych Błotach 20 marca – 20 kwietnia - wydana decyzja o zakazie zgromadzenia (obowiązuje).

4.      Węzeł Bydgoszcz Miedzyń 21 marca – 22 marca – zawiadomienie złożone z niezachowaniem ustawowego terminu 6 dni – przeprowadzenie zgromadzenia w takich okolicznościach będzie stanowić wykroczenie zgodnie z art. 52 § 2 Kodeksu wykroczeń.

5.      Rondo Turbinowe w Białych Błotach 21 marca – 23 marca – zawiadomienie złożone z niezachowaniem ustawowego terminu 6 dni – przeprowadzenie zgromadzenia w takich okolicznościach będzie stanowić wykroczenie zgodnie z art. 52 § 2 Kodeksu wykroczeń.

6.      Do Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 17.03.2024 r. o godzinie 22:59 na skrzynkę mailową wpłynęło zawiadomienie o organizacji zgromadzenia. Organizator w zawiadomieniu powołuje się na art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) na mocy, którego zgromadzenie jest prowadzone w postępowaniu uproszczonym. Zgodnie z art. 22 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy oraz art. 20 ust. 2a ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. W Gminie Białe Błota nie zostało utworzone gminne centrum zarządzania kryzysowego, w związku z powyższym zawiadomienie zostało przekazane zgodnie z właściwością do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

Data zgromadzenia: od 20.03.2024 r. godzina 06:00 do 20.03.2024 r. godzina 18:00

Miejsce zgromadzenia:

Planowany kilkukrotny przejazd zwartej kolumny ciągników rolniczych  na odcinku od ronda Powstańca Wielkopolskiego płk Antoniego Grygiela na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 223, Al. Ofiar Hitleryzmu oraz drogi powiatowej 1537C. do Węzła Bydgoszcz Błonie u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 223 oraz drogi ekspresowej S10.

Informacje będą aktualizowane na bieżąco w sytuacji wystąpienia utrudnień na terenie gminy.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności