Logo strony

COVID- 19: ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy od poniedziałku

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń w regionie wymusza ograniczenie pracy Urzędu Gminy w Białych Błotach. Od 1 marca do odwołania, urząd ogranicza bezpośrednie przyjmowanie interesantów. Mieszkańcy nadal załatwią swoje sprawy po uprzednim telefonicznym umówienia wizyty, lub w zdalnej formie. O zmianach w pracy urzędu zdecydował Wójt Gminy Białe Błota.

Urząd zapewni więc obsługę interesantom, jednak z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu na stanowiskach merytorycznych w zakresie:

Odbioru dowodu osobistego- w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym  uzgodnieniu terminu wizyty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego –  na stronie  www.obywatel.gov.pl  po wpisaniu   z dostępnej wyszukiwarki frazy – „zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu”.

Uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dla obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających nr PESEL –   również na stronie www.obywatel.gov.pl po wpisaniu frazy – „uzyskaj odpis aktu”.

Zameldowania/wymeldowania dla obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających nr PESEL- strona   jak powyżej -  po wpisaniu frazy – „Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące/ wymelduj   się z pobytu stałego/czasowego”.

Uzyskania zaświadczenia z Ewidencji Ludności / zameldowania, wymeldowania, o liczbie osób w lokalu na   cele notarialne, dla obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających nr PESEL – również na   stronie  www.obywatel.gov.pl korzystając z dostępnej wyszukiwarki, po wpisaniu frazy - wyślij pismo ogólne -   w  treści pisma zaznaczamy, jakie zaświadczenie ma być wydane.

Spraw podatkowych tj. Wniosków, Deklaracji oraz  informacje Podatkowe- składamy je za pośrednictwem   operatora pocztowego bądź profilu zaufanego ePUAP.

Pozostałych pism, wniosków, skargi i petycji- składać je można również za pośrednictwem operatora   pocztowego, elektroniczne z wykorzystaniem skrzynki  ePUAP za pomocą strony bialeblota.epuap.online lub poczty elektronicznej na   adres: sekretariat@bialeblota.eu

Do czynności podanych wyżej niezbędny jest podpis  kwalifikowany bądź profil zaufany.

Urząd Gminy zapewni także bezpośrednią obsługę w sytuacjach tego wymagających. Nastąpi to jednak po   wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania. Wprowadzone ograniczenia pozwolą na zachowanie   bezpieczeństwa sanitarnego w pomieszczeniach urzędu. Terminy bezpośredniej wizyty będzie można ustalić w   podanych niżej sprawach:

Aktów stanu cywilnego, w tym wydanie aktu zgonu – tel. 52-311 17 35.

Gospodarki przestrzennej, w tym wniosków o wydanie zaświadczeń lub decyzji o warunkach zabudowy –      tel. 52-311 17 77.

Uzgodnień drogowych – tel. 52-311 17 68.

Ochrony środowiska (np. dzikie wysypiska, usunięcie azbestu, wymiana pieca) tel. 52-311 17 50. Uwaga!   Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” przyjmuje również mieszkańców po wcześniejszym   uzgodnieniu terminu wizyty, pod nr. tel: 662 217 040.

Wymiaru podatków lokalnych – osoby fizyczne – tel. 52-311 17 40, osoby prawne- tel.  52-311 17 73.

Ewidencji działalności oraz wszelkich pozostałych spraw  – tel. 52-311 17 66.

W celu uzyskania szczegółowych informacji od pracownika urzędu prowadzącego daną sprawę lub kierownika właściwego referatu  (telefonicznie lub e-mailowo), zapraszamy do skorzystania z wykazu telefonów bezpośrednich do poszczególnych referatów i stanowisk. Wykaz dostępny na stronie internetowej urzędu i w BIP – bialeblota.pl

Przypominamy też, że po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty w urzędzie należy:

Przybyć na umówioną godzinę.

Skorzystać z dzwonka przy drzwiach wejściowych do obiektów urzędu przy ul.: Szubińskiej 7; Szubińskiej 57 (wejście od ul. Guliwera), przy ul. Guliwera 11a oraz przy ul. Przemysłowej 8.

Przejście dalej do wyznaczonych pomieszczeń wymaga:

  • dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu urzędu;
  • noszenia w pomieszczeniach maseczki zakrywającej nos i usta;
  • zachowania bezpiecznego dystansu – minimum 1,5 metra od innych osób;
  • ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w urzędzie.

Zgłoszone sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, bez udziału osób towarzyszących. Wyjątkiem są dzieci poniżej 13. roku życia oraz osoby wymagające opieki. Do bezpośredniej obsługi mieszkańców dojdzie jednak tylko wtedy, gdy okaże się, że dana sprawa nie może być rozpatrzona korespondencyjnie, telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie urząd realizować będzie swoje zadania, poprzez  kontakty z interesantami w zdalnej formie.

Osoby, które zgłoszą się do urzędu bez wcześniejszej rezerwacji terminu również zostaną przyjęte, jednak w pierwszej kolejności będą obsługiwani mieszkańcy wcześniej umówieni.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności