Logo strony

Białe Błota: piesi bardziej widoczni na dwóch skrzyżowaniach

Poprawił się poziom bezpieczeństwa przy dwóch skrzyżowaniach w Białych Błotach, dzięki inwestycji zrealizowanej staraniem gminy. Nowe lampy doświetliły przejścia w rejonie skrzyżowań ulic Centralnej i Barwinkowej oraz Szubińskiej i Barwinkowej. Pierwsze jest szczególnie newralgiczne, z uwagi na konieczność dojścia do pobliskiej szkoły i przedszkola. Z kolei na skrzyżowaniu Szubińskiej z Barwinkową, bezpieczne przejście przez jezdnię utrudnia tranzytowy ruch po odcinku drogi wojewódzkiej nr 223. 

Zakres prac wykonanych przez firmę ELOS z Rokietnicy obejmował montaż nowych słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED. Zainstalowano również system znaków aktywnych, wyraźnie ostrzegających kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych.

Umowę na realizację inwestycji zawarto 6 grudnia ub. roku. Oba doświetlone przejścia są już gotowe przyczyniając się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa pieszych- z perspektywy kierowcy jeszcze bardziej widocznych.

Koszt montażu nowego oświetlenia  obu przejść dla pieszych wyniósł ponad 75 tys. zł brutto. 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności