Jesteś tutaj

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka

17 Styczeń 2018

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka zostało zarejestrowane 11.05.2004 roku. Statutowymi celami działalności Stowarzyszenia sa:

 • Animacja społeczności lokalnej.
 • Pobudzanie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej,  promocja dziedzictwa kulturowego.                                                                                   
 • Działania na polu turystyki i rekreacji, organizacji imprez sportowych.
 • Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 • Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, podejmowanie działań na rzecz obrony praworządności, udzielanie pomocy prawnej i społecznej, rozwiązywanie sporów w formie mediacji.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji.
 • Wspieranie rodziny, działania na rzecz dzieci i młodzieży
 • Ochrona interesów konsumentów.
 • Ochrona równości, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji, promocja wychowania obywatelskiego i patriotycznego.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Aktywizację lokalnych społeczności, mającą na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz włączanie się w procesy partycypacji.
 • Inspirowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i gospodarki; doradztwo w zakresie działalności gospodarczej.
 • Opracowywanie lokalnych programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych oraz patronowanie powyższym inicjatywom.
 • Działalność informacyjną, doradczą, promocyjną, marketingową, edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, reklamową.
 • Tworzenie centrów informacji, integracji, spółdzielni socjalnych.
 • Organizowanie spotkań, konferencji, eventów, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych.
 • Animację kultury i edukację kulturalną społeczeństwa,  podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności oferty kulturalnej.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa, prowadzenie edukacji prawnej społeczeństwa.
 • Doradztwo prawne, wytaczanie i wstępowanie do postępowań cywilnych, prowadzenie mediacji.
 • Organizowanie pomocy dla osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym.
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do władz administracji publicznej i samorządowej, sądów i urzędów
 • Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,  prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Współpracę z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami lokalnego biznesu.
 • Uczestnictwo w programach i konkursach.
 • Występowanie z inicjatywą lokalną i uchwałodawczą.
 • Prowadzenie monitoringu instytucji

 Posiadane doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

Organizacja posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu poradnictwa prawnego, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, edukacji prawnej, reprezentowania mieszkańców gminy Białe Błota w postępowaniach administracyjnych i sądowych (cywilnym, karnym i sądowo-administracyjnym),w których występowała zarówno w interesie indywidualnym jak i publicznym m.in. w głośnych i ważnych dla ogółu mieszkańców sprawach jak np.:

 • naruszenia interesów mieszkańców ul. Klonowej w Łochowie i samowoli budowlanej – reprezentacja mieszkańców w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnym i egzekucyjnym (2006-2010);
 • naruszenia interesów mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych przy Prefabecie i zanieczyszczenia środowiska przez Spółkę Składy węgla.pl i MM Group sp. z o.o. - reprezentacja mieszkańców w postępowaniach administracyjnych, a także szereg interwencji w organach administracji publicznej, inspekcjach, udział w akcjach protestacyjnych, konferencjach prasowych, programach telewizyjnych, relacjach z mediami (2012 – 2016, niektóre postępowania nie zostały przez gminę Białe Błota zakończone).
 • reprezentacja mieszkańców Ciela w sprawie immisji i naruszania ich praw – podjęcie działań wyjaśniających oraz mających na celu zmianę przepisów uchwały o utrzymaniu czystości i porzadku w gminie Białe Błota (2014-2015).

Stowarzyszenie specjalizuje się w szeroko pojętym prawie samorządowym, prawie administracyjnym (ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, budowlanym, gospodarki nieruchomościami, oświatowym), cywilnym, gospodarczym i konsumenckim.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie podejmowało również działania, mające na celu aktywizację lokalnej społeczności, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji jak np.:

 • wniesienie i popieranie pierwszej uchwały obywatelskiej w sprawie programu samorządowego dla rodzin 3+ na terenie gminy Białe Błota oraz udział w negocjacjach dotyczących programu (marzec, kwiecień 2015 r.);
 • złożenie przez członków stowarzyszenia zawiadomienia o referendum (sierpień 2015) w sprawie dotyczącej kolejnego kredytu, zadłużania gminy i zakupu nieruchomości na potrzeby urzędu gminy;
 • działania mające na celu zmianę realizacji programu współpracy gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi, poprzez m.in. zlecanie organizacjom zadań w zakresie m.in. kultury, pomocy społecznej oraz ich dofinansowywanie.
 • akcja protestacyjna na sesji 29.12.2015 w związku z wykreśleniem ze Statutu Gminy Białe Błota punktu porządku obrad sesji rady gminy: „Wolne wnioski i zapytania” i podjęcie konkretnych działań jak np. zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wezwanie rady gminy do usunięcia naruszenia prawa, reprezentowanie interesu mieszkańców w programie TVP Bydgoszcz „Zbliżenia”.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w szeregu działaniach, mających na celu integrację społeczności, rozwój oraz zwiększenie dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców.

PEŁNA NAZWA

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Parasolka

Adres siedziby

86-065 Łochowo

ul. Cisowa 5 Łochowo

e-mail: 

parasolka.bialeblota@wp.pl

NR KRS

0000206743

Data rejestracji

11.05.2004

Status prawny

Stowarzyszenie

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

Marzanna Kreja - prezes 

Adam Walasek – zastępca prezesa

Małgorzata Pokrętka - skarbnik

Sposób reprezentacji

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Wsparcie finansowe z budżetu gminy Białe Błota

 

Data ostatniej aktualizacji

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.