Jesteś tutaj

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.”

15 Listopad 2019

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.) projektu „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.” Podstawa prawna konsultacji:

  1. Uchwała Rady Gminy Białe Błota Nr III/13/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.).

W dniach 25 października – 4 listopada 2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje w celu poznania opinii organizacji trzeciego sektora na temat projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.Projekt programu zamieszczony został na stronie internetowej www.bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Białe Błota.Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać do dnia 4 listopada 2019 r. w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bialeblota.eu. Pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji była Renata Moroz, podinspektor ds. promocji.W wyznaczonym terminie przewidzianym na przeprowadzenie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i nie zgłoszono propozycji zmian do projektu.Protokół sporządzono dnia 13 listopada 2019 roku.>>> Sprawozdanie z konsultacji 2020

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.