Pytania dodyczące gospodarowania odpadami

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Pyt: Dlaczego Firma P.U.K Taro daje na wymianę tylko po 4 worki brązowe  i żółte i po 2 worki zielone ?

Odp:  W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec otrzymuje  iliczbę worków pustych odpowiadającą liczbie wystawionych worków zapełnionych, jednak nie więcej niż 4 szt. żółtych i brązowych, a  w przypadku worków zielonych nie więcej niż 2 szt.   Pozostała ilość odpadów zostanie również odebrana  jeżeli zostanie zapakowana w inne niezależnie jakiego koloru worki, zakupione we własnym zakresie.  

Pyt:  Na jakie konto  i do kiedy należy uiszczać opłaty

Odp: Każdy właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego do uiszczania opłat. Kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji należy wpłacać do końca miesiąca za miesiąc w którym była wykonywana usługa.

Pyt: Czy w ramach opłaty otrzymam  pojemnik i worki?

Odp: W ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości otrzymuje pojemnik na odpady zmieszane i pakiet startowy worków w ilości 4 szt żółte i brązowe oraz 2 szt. zielone.

Pyt: Co mam zrobić z gruzem?

Odp: Odpady budowlane i rozbiórkowe należy oddawać do PSZOK ul. Przemysłowa  12 w Białych Błotach  w ilości 2m 3 /rok z gospodarstwa domowego. Chcąc skorzystać z punktu zbiórki należy okazać się dowodem zapłaty za odpady i dowodem osobistym.

Pyt: Kiedy należy złożyć deklarację ?

Odp: Pierwszą deklarację należy złożyć w momencie zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Pyt: Ile mamy czasu na dokonanie zmiany deklaracji?

Odp: W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany . Opłatę w zmienionej  wysokości  uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Pyt: Czy segregując odpady będę płacił mniej?

Odp:  Tak ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje rady gmin do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób  selektywny. Od dnia 1 lutego 2016r. opłata wynosi:

 • 12 00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

Pyt: Czy należy wystawiać pojemniki i worki przed posesję?

Odp: Tak, ułatwi to sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów z nieruchomości. Firma odbierająca odpady nie ma uprawnień do wchodzenia na teren prywatny.

Pyt: Dlaczego przeterminowanych leków nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne ?

Odp:  Przeterminowane leki zawierają wiele różnych związków chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Leki z pojemników przekazywane są następnie do spalarni odpadów medycznych, gdzie są unieszkodliwiane w kontrolowanych warunkach. W przypadku przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych należy zbierać je oddzielnie i przekazywać nieodpłatnie do aptek zlokalizowanych na terenie gminy Białe Błota , wyposażonych w pojemniki na przeterminowane leki lub do PSZOK-a . Do pojemników wrzucamy wyłącznie leki (bez opakowań kartonowych i ulotek).

Pyt: Co oznaczają określone znaki na opakowaniach?

Na wielu etykietach oprócz informacji o produkcie i o producencie znajdują się niepozorne, małe znaczki. Są dodatkowymi wizytówkami rzeczy i firmy, która je wytworzyła. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, że produkt jest bezpieczny dla nas - konsumentów lub dla środowiska. Część symboli nas o czymś informuje, inne - ostrzegają. Warto zapoznać się ze znaczeniem tych grafik i korzystać z tej wiedzy w życiu codziennym.

Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne - pojemniki, butelki, papier - torby, tektury do pakowania, wypełniacze do pudełek). Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu. Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt ekologiczny. Informuje nas, że gdy zadbamy o właściwe miejsce jego wyrzucenia, zostanie przerobiony przy minimalnym dodatku nowych materiałów (zamiast trafić na wysypisko śmieci, a w jego miejsce nie trzeba będzie wyprodukować nowego opakowania z nowych surowców, co oznaczałoby większe zużycie surowców, wody i energii, itd.).

Ikona Przydatność do recyklingu Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu.
Możliwość ponownego wykorzystania - znak ekologiczny pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użycia co najmniej dwukrotnie.
Dbaj o czystość Dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady. Wrzucaj śmieci do ODPOWIEDNIEGO kosza na odpadki. Minimum to zwykły kosz na śmieci. Statystyczny Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Mniej więcej tyle samo wytwarzają mieszkańcy innych europejskich krajów.
Elektośmieci Znak ze skreślonym pojemnikiem jest spotykany na opakowaniach urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które muszą być zbierane (i utylizowane) osobno. Chodzi o tzw. "elektrośmieci", których nigdy nie należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Zielony punkt Znak towarowy Zielony punkt to informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Zielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie.

 

Pyt: Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi:

Odp: Odpady  niebezpieczne powstające  w gospodarstwach domowych takie jak:

 • chemikalia
 • rozpuszczalniki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opakowania po farbach , po tuszach i farbach  drukarskie,
 • opakowania po detergentach  zawierające substancje niebezpieczne,
 • oleje i tłuszcze inne niż jadalne (np. samochodowe),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
 • urządzenia zawierające freon

należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki w Białych Błotach ul. Przemysłowa 12 tel. 539 009 009

Pyt: Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi i sprzętem elektrycznym:

Odp: Odpady wielkogabarytowe  i elektryczne powstające w gospodarstwach domowych takie jak:

 • meble, kanapy, materace
 • meble ogrodowe
 • wykładziny , dywany
 • lodówki, pralki, telewizory, komputery żelazka, telefony itp.

należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki w Białych Błotach ul. Przemysłowa 12 tel. 539 009 009 lub wystawiać przed posesje w czasie organizowanej zbiórki przez Gminę Białe Błota.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.