Logo strony

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Murowaniec – 19.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys Sołectwa Murowaniec zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 19.09.2023r. o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia i Integracji „Malina” ul. Staroszkolna 13 w Murowańcu.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Informacje o realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2023r.
 5. Przedstawienie propozycji dokonania zmian w uchwale nr 4 zebrania wiejskiego sołectwa Murowaniec z dnia 19.09.2022r. w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2023r.
 6. Przedstawienie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024.
 7. Dyskusja nad projektami uchwał i wniosków w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023 i 2024.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023 i 2024.
 9. Inwestycje w sołectwie w roku 2023 i 2024.
 10. Bieżące utrzymanie dróg.
 11. Budownictwo mieszkaniowe SIM w Drzewcach.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie.

Sołtys Sołectwa Murowaniec
Sławomir Ossowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia