Logo strony

Zebranie wiejskie w sołectwie Łochowice - 18.09.2023 r. o godz. 18.00

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 18 września 2023 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania wiejskiego:

 1. Powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za rok 2023, dyskusja.
 5. Fundusz sołecki 2024 r. propozycje do funduszu.
 6. Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej dodatkowego funduszu sołeckiego na 2024 r.
 8. Informacja nt. inwestycji przeprowadzonych w sołectwie Łochowice.
 9. Propozycje mieszkańców w sprawie inwestycji na 2024 r.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia