Logo strony

Zebranie wiejskie w sołectwie Lisi Ogon - 22.09.2023 r. o godz. 17.00

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 22.09.2023 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie ul. Wyczynowa 2

Proponowany porządek zebrania wiejskiego;

  1. Powitanie uczestników zebrania.
  2. Wybór protokolanta zebrania i przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zebrania.
  4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  5. Zmiana budżetu na 2023r.
  6. Dyskusja i przyjęcie uchwały zmiany budżetu na 2023r.
  7. Omówienie propozycji zadań planowanych do realizacji funduszu sołeckiego zaplanowanych do realizacji na 2024r.
  8. Dyskusja i przyjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego na 2024r.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Lisi Ogon
Mariusz Grządziela

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia