Logo strony

Zebranie wiejskie w Sołectwie Kruszyn Krajeński - 17.06.2024 r. o godz. 18.00

17 czerwca o godz. 18:00 w Ośrodku Wsparcia i Integracji "Kruszyna" w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 3 odbędzie się zebranie wiejskie.

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności zebrania.

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców

5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

6. Informacja Wójta dotycząca:

 •  Realizacji Funduszu Sołeckiego w Kruszynie Krajeńskim w 2024 roku.
 •  Budowy sieci kanalizacji dla sołectwa Kruszyn Krajeński.
 •  Zakupu budynku, na cele świetlicy dla mieszkańców, znajdującego się obok świetlicy GOPS przy ul. Świerkowej.
 •  Na jakim etapie jest sprawa dot. pozyskania działek od KOWR-u po uchwalonym MPZP znak RGPiN.6721.37.2021 dla rejonu Leśna i Hiacyntowa.
 •  Budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1537C od Ciela do Kruszyna Krajeńskiego.
 •  Zakończenia projektu ul. Kolejowej/Patrolowej oraz termin budowy drogi.
 •  Informacji dot. sprzedaży działek w rejonie ulicy Łochowskiej w Kruszynie Krajeńskim oraz informacji o założeniach MPZP dla strefy przemysłowej w omawianym obszarze, oraz sposobu zabezpieczenia interesów mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego.
 •  Przejazdu pod obiektem mostowym łączącym ul. Poznańską z ul, Ogrodową.
 •  Wytyczenia drogi dla ul. Ogrodowej (działki ROD) od ul. Kwiatowej do Świerkowej.
 •  Budowy chodnika na ul. Kruszyńskiej.
 •  Projektu i budowy ul. Białobłockiej odcinek od Leśnej do Lipowej.
 •  Zmiany organizacji ruch przy Biskupinku tj. zmiany pierwszeństwa przejazdu. 
 •  Realizacji oświetlenia w Kruszynie Krajeńskim 
 •  Utwardzenia dróg po wiosennym równaniu.

7. Sprawy bieżące. 

8. Wnioski i zapytania mieszkańców.

9. Zamknięcie obrad.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia