Logo strony

Zebranie wiejskie w Sołectwie Zielonka

Sołtys Sołectwa Zielonka w imieniu Rady Sołeckiej Zielonki oraz własnym zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 listopada 2023 o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zielonce przy ul. Jaworowej 2.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
3. Ustalenie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
4. Omówienie funkcjonowania komunikacji międzygminnej wraz z postulatami zmian w rozkładzie jazdy linii 91 i 96, które mają poprawić funkcjonowanie transportu publicznego dla mieszkańców Zielonki.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej wydatki w funduszu sołeckim w 2023 roku.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
7. Zakończenie zebrania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia