Jesteś tutaj

Białobłockie Stowarzyszenie Biznesu

17 Styczeń 2018

Białobłockie Stowarzyszenie Biznesu powstało w 2001 roku.

Misja 

 • Dbałość o rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Białe Błota
 • ochrona praw obywateli, w tym szczególnie przedsiębiorców
 • kształtowanie opinii i ocen o przedsiębiorczości w gminie Białe Błota
 • upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości
 • popularyzacja zasad gospodarki rynkowej i prawa gospodarczego
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji rozwoju gminy Białe Błota
 • pielęgnowanie tradycji przedsiębiorczości i etyki kupieckiej
 • działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorstw na terenie gminy Białe Błota
 • prowadzenie popularyzacji samorządności
 • udzielanie pomocy w tworzeniu podmiotów gospodarczych i prowadzenie poradnictwa w tym zakresie
 • organizacja życia koleżeńskiego w Stowarzyszeniu. 
   

Prowadzone działania 

 • Popularyzacja wiedzy, etyki społecznej i zawodowej członków
 • upowszechnianie wiedzy o prawie gospodarczym i szerzenie kultury i etyki kupieckiej
 • obrona interesów zawodowych przedsiębiorców
 • organizowanie pokazów, odczytów, dyskusji, seminariów itp.
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
 • opniowanie wniosków przedsiębiorców i organów gminy Białe Błota.

Obszary działań

 • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 •  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Ochrona praw
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Ratownictwo i ochrona ludności
PEŁNA NAZWA Białobłockie Stowarzyszenie Biznesu
Adres siedziby Szubińska 7
86-005 Białe Błota
biuro@bi-sto.biz 
www.bi-sto.biz
NR KRS 0000098706
Data rejestracji 2001
Status prawny Stowarzyszenie
Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
 • Henryk Bogusz - prezes
 • Jerzy Tessa - wiceprezes
 • Irena Gliszczyńska - sekretarz
 • Ryszard Piechociński - skarbnik
Sposób reprezentacji Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Wsparcie finansowe z budżetu gminy Białe Błota  
Data ostatniej aktualizacji  

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.