Zmiana na stanowisku prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych

26 Kwiecień 2018

20 kwietnia br. na posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach pojęto uchwałę
nr 3/18 w sprawie odwołania Pana Grzegorza Berlickiego z zarządu spółki a tym samym z pełnionej funkcji prezesa zarządu, którą objął w 2016 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że jednomyślnie w głosowaniu w dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza spółki (3 członków za, 0 przeciw) odwołała z funkcji prezesa zarządu Pana Grzegorza Berlickiego. Odwołanie nastąpiło w związku ze stwierdzeniem przez Radę Nadzorczą działania przez Pana Grzegorza Berlickiego na szkodę spółki i spowodowanie przez niego znacznych strat w jej majątku.

W tym samym dniu kolejną uchwałą nr 4/18 Rada Nadzorcza powołała Panią Grażynę Mączko do zarządu oraz powierzyła jej pełnienie funkcji prezesa.

Pani Grażyna Mączko od 1983 roku pracuje w zawodzie, jest magistrem inżynierem inżynierii środowiska. Przez pierwsze 15 lat pracowała w bydgoskim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. Od 1998 do 2007 roku pracowała w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy, gdzie m.in. zajmowała się pozyskiwaniem środków unijnych na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (dla już zrealizowanych programów BSWiK I i BSWiK II). Z takim bagażem doświadczeń podjęła w 2007 roku pracę jako z-ca Inżyniera Rezydenta w Biurze Inżyniera Kontraktu nadzorującego realizację kontraktu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty", który po Warszawie i Szczecinie był największą w Polsce inwestycją w branży wod-kan. W 2011 roku podjęła pracę w duńskiej firmie wykonawczej (Per Aarsleff) zajmującej renowacją sieci kanalizacyjnej. W 2013 roku wróciła do  MWIK, gdzie objęła stanowisko kierownika w Dziale Projektowania i Planowania Inwestycji. A ponadto brała udział w pozyskaniu przez MWiK funduszy unijnych na realizację Programu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (MWiK pozyskał 130 mln zł dofinansowania).

Przed nową panią prezes stoją poważne wyzwania w zarządzaniu spółką a w szczególności pozyskanie środków zewnętrznych m.in. na rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w Cielu, aby zapewnić zaopatrzenie w wodę części gminy – Łochowic, Łochowa i Lisiego Ogona.

Prywatnie jest mamą dwóch dorosłych córek i babcią. Mieszka w Łochowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Sławomir Ruge

zdjęcie: Sławomir Ruge

opublikował: Sławomir Ruge

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.