Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze wniosków

15 Październik 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" - informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3P/2020

Termin składania wniosków: 28.10.2020 r. do 10.11.2020

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz - od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00. Wnioski należy składać, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 1 egzemplarzu.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 290 011, 00 zł. w tym na wskaźnik,
Liczba wydarzeń/ imprez 135 005, 28 zł.,
Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby – 155 005, 72 zł.

/Limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu z EFRROW/.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł.

Intensywność pomocy:
Do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców. Do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów. Nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej
•    www.trzydoliny.eu
znajdują się:
•    Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
•    Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.
Na stronach internetowych/stronie internetowej:
•    www.trzydoliny.eu
•    www.mojregion.eu
•    www.arimr.gov.pl
znajdują się:
•    Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
•    Formularz wniosku o płatność
•    Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”.

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.
 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia.
 5. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru.
 6. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 9. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 10. Opis operacji.
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
 12. Wzór wniosku o płatność.
 13. Instrukcja wypełniania WoP.
 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Tagi: ogłoszenie

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.