Nowy punkt PSZOK

16 Styczeń 2018

REGULAMIN  PRACY    PUNKTU  SELEKTYWNEJ  
ZBIÓRKI    ODPADÓW  SEGREGOWANYCH

pkt 1

1.    Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Referat Dróg i Utrzymania PSZOK; Urzędu Gminy Białe Błota z siedzibą w Białych Błotach, ul. Przemysłowa 8. tel. 52 3239067  lub 52 3239068 e-mail  sekretariat@bialeblota.eu

2.    PSZOK  czynny:
•     piątki w godzinach od  14.00 do 18.00
•     soboty  w godzinach od 8.00 do 15.00

Numer telefonu do kontaktu z obsługą PSZOK dostępny w w/w  dniach i godzinach 784 055 121                                                    

pkt 2

1.    W PSZOK odbierane są wyłącznie niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych:
a)     papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
b)    szkło oraz opakowania ze szkła,
c)    odpady zielone,
d)    przeterminowane leki,
e)    chemikalia, 
f)    zużyte baterie i akumulatory,
g)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h)    meble i inne odpady wielkogabarytowe: urządzenia sanitarne, drzwi, okna itp.,
i)    odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 2m3/rok z gospodarstwa domowego (o kodach: 17 01 07, 17 01 02, 17 01 01),
j)     zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nieprzekraczającej 4 sztuki/rok z gospodarstwa domowego,
k)    popiół, tekstylia i odzież,
l)    styropian czysty (niezanieczyszczony klejem, zaprawą murarską, ziemią itp.)
- przemysłowy pochodzący z handlu jako opakowanie sprzęty AGD,RTV i PC,
- spożywczy stosowany w skrzyniach i pojemnikach na owoce, grzyby, ryby,
- budowlany pochodzący ze ścinek i odpadów (np. po ociepleniu budynku).

2.    W ramach obsługi PSZOK będzie świadczona usługa objazdowej poświątecznej  zbiórki choinek żywych w pierwszej połowie lutego.

pkt 3

3.    Przyjęcia odpadów segregowanych dokonuje  upoważniony pracownik PSZOK po uprzednim sprawdzeniu ich zawartości i zgodności z wykazem określonym w pkt 2 ust.1 niniejszego Regulaminu.
4.    W PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady segregowane pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białe Błota, z których zostały złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ich odbiór nastąpi  po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i sprawdzeniu przez uprawnionego pracownika regularności wnoszonych opłat.
5.     Koszty transportu odpadów segregowanych do PSZOK leżą po stronie mieszkańca  natomiast przyjęcie i utylizacja odpadów następuje w ramach opłat wnoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
6.    Rozładunek dostarczanych odpadów oraz ich umieszczanie w miejscach do tego przeznaczonych przy pomocy pracownika PSZOK. 
7.    Każdorazowy odbiór odpadów w PSZOK zaewidencjonowany  zostanie w rejestrze przyjęcia odpadów prowadzonym przez obsługę ( imię, nazwisko, adres nieruchomości z której pochodzą odpady,  rodzaj, ilość, kod).

                        
pkt 4

1.    Odpady wymagające opakowania (np. farby, oleje itp.) przyjmowane będą w szczelnych i opisanych  opakowaniach.
2.    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek  niezgodności z niniejszym regulaminem     obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

Tagi: PSZOK zbiórka odpadów

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.