Konferencja Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych

10 Kwiecień 2018

Jesienią ubiegłego roku wiele kontrowersji wśród mieszkańców budziła sprawa rozbudowy ferm w Cielu. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami oraz została zorganizowana sesja nadzwyczajna poświęcona tej sprawie.

Mieszkańcy złożyli swój stanowczy sprzeciw wobec tej inwestycji. Wójt po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności, w tym zagrożenia jakie może stanowić rozbudowa fermy dla wód podziemnych i tym samym pogorszenia jakości wód pobieranych przez ujęcie wody w Cielu, pod koniec grudnia 2017 roku odmówił wydania decyzji środowiskowych dla tych inwestycji. Inwestorzy odwołali się od tych decyzji. Obecnie sprawa rozpatrywana jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy.

Jednocześnie Wójt podjął czynności zmierzające do przywrócenia strefy ochrony pośredniej dla gminnego ujęcia wody w Cielu. Na terenie objętym strefą obowiązywać będą nakazy i zakazy, mające na celu ochronę wód podziemnych. W tym celu opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna, która została uzgodniona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sporządzono ocenę ryzyka, którą Urząd przekaże Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej pośredniej.

Zgodnie z Prawem wodnym strefę ochronną dzieli się na teren ochrony: bezpośredniej i pośredniej. Pierwszy z tych obszarów obejmuje ściśle określony teren wokół studni, jest ogrodzony siatką i obowiązują na nim bezwzględne zakazy, nakazy, ograniczenia dotyczące przebywania osób, zagospodarowania terenu czy odprowadzania ścieków i wód opadowych.

Obszar strefy ochronnej pośredniej jest znacznie większy, a jego wytyczenie nie jest przypadkowe. Teren ten powinien obejmować obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej. W tym przypadku przepływ wody mierzy się w latach, gdyż woda podziemna przepływa przez różne układy geologiczne, nie wyłączając trudno przepuszczalnych skał i dlatego jej przepływ może mieć niekiedy charakter powolnego sączenia. Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia.

Dodatkowo Wójt wraz z Radą Gminy zadecydował o opracowaniu dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie precyzował kierunki rozwoju tej części gminy.

W celu poszerzenia rzetelnej wiedzy na temat wpływu ferm wielkopowierzchniowych na lokalne gospodarki, środowisko i zdrowie ludzi, wczoraj (09.04.br.) pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota wzięli udział w konferencji Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych organizowanej w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ulicy Wiejskiej.

Prelegentami konferencji byli naukowcy i eksperci ocen oddziaływania na zdrowie oraz środowisko, przedstawiciele instytucji państwowych.

Konferencja dotyczyła następujących zagadnień:

1. Wpływ ferm wielkoprzemysłowych na zdrowie ludzi.

2. Wpływ ferm wielkoprzemysłowych na środowisko.

3. Ustawa odorowa - konieczne i możliwe rozwiązania prawne.

4. Ekspansja ferm przemysłowych - narzędzia prawne w rękach samorządów. Kodeks urbanistyczno - budowlany.

5. Zrównoważone rolnictwo.

6. Funkcjonowanie gospodarki lokalnej w obliczu ekspansji ferm przemysłowych. Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019.

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.