Białe Błota stawiają na kulturę i ekologię

10 Październik 2018

Od malucha po seniora

W tym roku Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach zorganizowało lub było współorganizatorem ponad 50 imprez. Ich adresatami są zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy gminy. Wiele tegorocznych  przedsięwzięć związanych jest z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Warto wymienić przynajmniej kilka wydarzeń, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy. W lipcu gmina gościła wolontariuszki z zagranicznej wymiany organizowanej przez AIESEC in Poland. Sześć studentek z Azerbejdżanu, Chin, Egiptu, Indonezji, Tajlandii i Turcji prowadziło warsztaty językowe w Białych Błotach, Łochowie, Zielonce.  Dla dzieci z gminy Białe Błota była to niezwykle atrakcyjna forma spędzenia wakacji, poznania innych kultur, a także  doskonalenia języka. W zabawach z językiem angielskim wzięło udział ok. 300 dzieci. 

Atrakcji nie zabrakło podczas Święta Gminy Białe Błota, które odbyło się w sierpniu. Także w sierpniu Sołectwo Lisi Ogon zaprosiło na Święto Pieczonego Ziemniaka.

We wrześniu mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w Spotkaniu Pojazdów Zabytkowych „U Sołtysa”. 

Imprezami, które wpisały się w program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były VI Gminny Samochodowy Rajd Pamięci oraz, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, rekonstrukcja bitwy stoczonej w 1919 roku w Murowańcu. Inscenizację poprzedziła msza św. oraz koncert pieśni patriotycznych.

Działania w sferze kultury, nauki, sportu i rekreacji wymagają systematycznych nakładów finansowych. W budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały fundusze przeznaczone na te cele. W najbliższych planach jest zatem, między innymi, rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach (koszt to blisko milion złotych). Prawie 3,9 miliona złotych przewidziano na budowę budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach. Blisko 1,2 miliona złotych ma kosztować przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Z kartą rodziny

Gmina podejmuje także inicjatywy prospołeczne, wspierające rodziny. Białobłocka Karty Rodziny Wielodzietnej uprawnia do korzystania z wielu zniżek, m.in., zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50 proc. miesięcznej opłaty za zużycie 2 m3 wody od osoby; zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 30 proc. opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny; zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50 proc. miesięcznej opłaty za zakup obiadów szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota. Od styczna 2018 r. przysługuje także nowa zniżka - zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50 proc. miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy PKS kursujące pomiędzy gminą Białe Błota a miejscem nauki i pracy.

Za wywóz śmieci bez zmian

Dzięki skutecznemu działaniu gminy w tym roku opłaty za wywóz śmieci zostaną utrzymane do końca 2019 roku na dotychczasowym poziomie. Jest to możliwe dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przed sądem. W sumie blisko 1,2 miliona złotych żądały od gminy dwie firmy zajmujące się wywozem odpadów. Oba roszczenia zostały oddalone.

W związku z wytycznymi Ministerstwa w styczniu 2020 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Szkło będzie trafiało do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a  odpady zielone do brązowego. W ich rezultacie każdy budynek zamiast trzech worków na różnego rodzaju odpady otrzyma cztery. Ma  to przyczynić się zwiększenia ilości odpadów podlegających recyklingowi.

Nowe rozwiązania stanowią wzmocnienie dobrej praktyki, która już funkcjonuje w gminie Białe Błota. Dodatkowa segregacja pozwoli na spełnienie wymogów, jakie stawia Unia Europejska. W 2020 r. samorząd musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Jeżeli nie uda się osiągnąć wymaganych poziomów, będzie to skutkować karami , a co za tym idzie, możliwym wzrostem kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

Czyste lasy i ulice

W ciągu ostatniego roku  zwiększyła się ilość wyrzucanych odpadów do lasów, jak również podrzucanie śmieci do koszy publicznych. Nie chcemy, aby w naszych lasach zalegały odpady, nie robią też dobrego wrażenia ani na mieszkańcach, ani na gościach odwiedzających naszą gminę wysypujące się z koszy na ulicę śmieci. Mieszkańcy w  zamian za uiszczaną opłatę mogą pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych przez ich bezpośredni odbiór z nieruchomości lub oddanie do PSZOK, znajdującego się przy ul. Przemysłowej 8 w Białych Błotach. Warto z tego skorzystać.

Walczymy ze smogiem

Od stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Białe Błota wypłynęło 136 wniosków
na dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne.

Przy wsparciu gminy w bieżącym roku zostały wymienione stare piece w około 100 budynkach mieszkalnych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie około 291 000 złotych.

W poprzednich latach liczba wniosków była mniejsza, dla przykładu w 2017 r. złożono 115 wniosków, a w 2016 r. - 69 wniosków. Na dofinansowanie do wymiany pieców gmina przeznaczyła w 2017 r. - 142 050, 40 zł, a w 2016 r. - 114 402, 58 zł.

Od września 2017 r. kwota dofinansowania została podniesiona i obecnie wynosi do 3000 zł. Procedura ubiegania się o dofinansowanie do zmiany ogrzewania nie jest skomplikowana, a regulamin przyznawania dotacji jest opisany w sposób krótki i jasny. 

Mieszkańcy gminy najczęściej składają wnioski na zmianę ogrzewania na gazowe.  Dzięki temu emisja zanieczyszczeń do środowiska będzie w znacznym stopniu ograniczona i przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Nie ma zgody na rozbudowę ferm drobiu

Właścicielki kurzych ferm w Cielu chcą rozbudować budynki inwentarskie – zamierzają do 16 istniejących już kurników dobudować 15 kolejnych. Nie ma na to zgody zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz gminy. Skala tego przedsięwzięcia zagraża środowisku.

Jakie działania podjęły władze gminy, aby powstrzymać tę inwestycję?

29 grudnia 2017 roku zastępca wójta odmówił  ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć związanych z rozbudową ferm drobiu w Cielu. Tym samym zamknął drogę do otrzymania pozwolenia na budowę. Od tej decyzji inwestorki odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. 23 kwietnia SKO uchyliło w całości zaskarżone decyzje wójta gminy i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Obecnie toczy się w tej sprawie postępowanie. W ramach wymaganej procedury zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie realizacji tej inwestycji. Ponadto,  6 czerwca br. zastępca wójta gminy Białe Błota skierował do wojewody kujawsko-pomorskiego wniosek o ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Cielu na obszarze przekraczającym 400 hektarów. Od ubiegłego roku rozpoczęto prace planistyczne , których efektem będzie uregulowanie warunków sytuowania inwestycji oddziałujących na środowisko na tym terenie.

Fot. 1 Około 300 dzieci wzięło udział w zabawach z językiem angielskim. Poprowadziły je studentki z Azerbejdżanu, Chin, Egiptu, Indonezji, Tajlandii i Turcji, które w lipcu gościły w gminie Białe Błota

Fot. 2 Przy wsparciu gminy w bieżącym roku zostały wymienione stare piece w około 100 budynkach mieszkalnych

 

Tagi: rozwój gminy

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.