Projekty unijne


Gmina Białe Błota bierze aktywny udział w realizacji programów dofinansowanych przez Unię Europejską. W dziale tym prezentujemy wszystkie dotychczas zrealizowane projekty.