Rodziny wielodzietne


W  związku z posiadaniem Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej przysługują następujące zniżki:

 • Zniżka w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach; - bezpośrednio w przedszkolu
 • Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie; - bezpośrednio w żłobku
 • zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
 • zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
 • Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

Od styczna 2017 przysługują dodatkowe zniżki:

 • Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zakup obiadów szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota.
 • Zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia" w Łochowie nie więcej niż 135 zł miesięcznie od jednego dziecka.
 • Zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach nie więcej niż 100 zł miesięcznie od jednego dziecka.

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się będzie na podstawie:

 • woda -faktury za wodę  oraz potwierdzeń jej zapłaty,
 • śmieci - potwierdzenia opłat za śmieci,
 • bilet MZK - ksero karty miejskiej oraz potwierdzenie jej doładowania
 • Przedszkole, żłobek – zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki,
 • obiady - faktura za obiady szkolne + imię i nazwisko dziecka.

Rozliczenia będą dokonywane raz na kwartał. PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW

 •  I kwartał od stycznia do marca; dokumenty do 10 kwietnia
 • II kwartał od kwietnia do czerwca; dokumenty do 10 lipca
 • III kwartał od lipca do września; dokumenty do 10 października
 • IV kwartał  od października do  grudnia; do 10 stycznia

Wyżej wymienione dokumenty w wyznaczonych terminach  należy  przedstawić  w Urzędzie Gminy ul. Szubińska 57 (wejście od ul. Guliwera) pokój nr 2, tel. 52 323 90 63; 52 323 90 90 – Aneta Malcer, można też dokumenty te przesłać na e-mail  aneta.malcer@bialeblota.eu