Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej

Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa zaprasza wszystkich partnerów do współpracy przy realizacji Białobłockiej Karcie Rodziny Wielodzietnej

Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota, które korzystają z uprawnień Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1863)

Wprowadza się Białobłocką Kartę Rodziny Wielodzietnej zwanej dalej Kartą, jako dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania Programu.

1. Karta wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej dla każdego uprawnionego członka rodziny wielodzietnej objętego wnioskiem.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór Karty określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o wydanie Karty składa się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Białe Błota.

4. Karta stanowi własność Gminy Białe Błota i wydawana jest bezpłatnie.

5. Dzieci po 18 roku życia zobowiązane są do przedstawiania coroczne do 31.10 zaświadczenia o kontynuacji nauki.

6. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku. Kartę można przedłużyć na kolejny rok, składając kolejny wniosek, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności Karty.

Zakres uprawnień przysługujący członkom rodzin wielodzietnych

Program jest realizowany przez zniżki, ulgi – zwrot poniesionych kosztów - oferowane przez gminne jednostki organizacyjne i gminne osoby prawne poprzez:

1) Zniżka w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach;

2) Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie;

3) Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,

4) Zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

5)  Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywać się będzie na podstawie opłaconych faktur, imiennych rachunków lub imiennych dowodów wpłat,  po przedstawieniu w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Rozliczenia będą dokonywane raz na kwartał.

 I kwartał od stycznia do marca; dokumenty do 10 kwietnia

II kwartał od kwietnia do czerwca; dokumenty do 10 lipca

III kwartał od lipca do września; dokumenty do 10 października

IV kwartał  od października do  grudnia; do 10 stycznia

Wyżej wymienione dokumenty w wyznaczonych terminach  należy  przedstawić  w Urzędzie Gminy pokój nr 4, tel. 52 323 90 72; 52 323 90 90 – Aneta Malcer, można też dokumenty te przesłać na e-mail aneta.malcer@bialeblota.pl

Program jest realizowany poprzez zniżki, ulgi oferowane przez podmioty nie będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi i gminnymi osobami prawnymi, które przystąpią do programu jako Partnerzy.

3. Wykaz Partnerów Programu będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Białe Błota w Biurze Obsługi Klienta, oraz na oficjalnej stronie gminy Białe Błota www.bialeblota.pl w zakładce Rodziny Wielodzietne.

Pliki do pobrania

Uchwała nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015

Uchwała nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015

Uchwała nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016

Deklaracja Partnerstwa w Programie

Wniosek o wydanie Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej

 
   
   
   
   
   
   
   

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.